บุคลากรฝ่ายแผนงาน
นางสาวสมัญญา บุตรศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอาทิตย์ สิตตะวิบุล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์
งานวางแผนและงบประมาณแผนกบริหาร
นายอาทิตย์ สิตตะวิบุล
งานความร่วมมือ
นางสาวสมัญญา บุตรศรี
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวบุศราคัม อรุณรัตน์
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ
นางสาวสมัญญา บุตรศรี
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

หากต้องการดาวโหลดเอกสารคลิก!!!

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

ดาวโหลดได้ที่ : Self Assessment Report 2558

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ดาวโหลดได้ที่ : ประกัน จริง60

ระเบียบวาระการประชุมประจำปีการศึกษา 2560

ดาวโหลดได้ที่ : ระเบียบวาระการประชุม

รายงานการประชุมประจำปีการศึกษา 2560

ดาวโหลดได้ที่ : รายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมประจำปีการศึกษา 2561

ดาวโหลดได้ที่ : ระเบียบวาระการประชุม61

รายงานการประชุมประจำปีการศึกษา 2561

ดาวโหลดได้ที่ : รายงานการประชุม61

บทสรุปผู้บริหาร 2562

ดาวโหลดได้ที่ : บทสรุปผู้บริหาร 2562 ไฟล์ word ดาวโหลดได้ที่ : บทสรุปผู้บริหาร 2562 ฟล์ zip

บทสรุปผู้บริหาร 2562

ดาวโหลดได้ที่ : แบบประเมินตนเอง 2562 ไฟล์ word ดาวโหลดได้ที่ : แบบประเมินตนเอง 2562 ไฟล์ zip

คำนำ SAR จริง 2562

ดาวโหลดได้ที่ : คำนำ SAR จริง 2562

หน้าปกV-E-SAR 2562

ดาวโหลดได้ที่ : หน้าปกV-E-SAR 2562

แผนพัฒนา-PDF 2562

ดาวโหลดได้ที่ : แผนพัฒนา-PDF 2562

แผนภูมิ ปรับ 22 มิย.62

ดาวโหลดได้ที่ : แผนภูมิ ปรับ 22 มิย.62

SAR-บุคคล ตัวอย่าง

ดาวโหลดได้ที่ : SAR-บุคคล ตัวอย่าง