ชื่นชมสระบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม สมัครเรียนช่าง เทคโนโลยีชื่นชม ข่าวสารโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน facebook ชื่
วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย - เยอรมัน สระบุรี
ทำไมต้องเรียนที่ THAI-GERMAN
ทำไมต้องเรียนที่ THAI-GERMAN - 2
ชื่นชมไทย เยอรมัน สระบุรี
gtech
ชื่นชมไทย เยอรมัน สระบุรี
call อาจารย์ชัชวาลย เพชรสุริวงษ์
081-905-0850

สมัครเรียนภาคปกติ เรียนภาคค่ำ โครงการยกระดับพนักงาน
กิจจกรมเทคโน
กิจกรรม
กิจจกรมเทคโน
เราส่งเสริมให้ น้องๆชาวไทย – เยอรมันของเราได้รับกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น สอดแทรกความรู้ไปพร้อมๆความบันเทิง ทั้งหมดนี้ถือเป็นการใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ช่วยปรับความรู้รอบตัว ความเท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน และมุมมองอย่างชาญฉลาดต่อสังคมภายนอก
กิจกรรม
hot news
tablet
รับสมัครนักษาปวช. ปวส.

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยี ชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
Copy All right reserved 2013
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
Webmaster@cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.
Creator By Channel Wide Computer Co., Ltd.